Bostadsrättsföreningen Loket

Jönköpings län

Information

Bostadsrättsföreningen Loket är ett av många företag som finns i Sävsjö. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Loket finns i och den tillhör även Jönköpings län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Loket som idag finns i Jönköpings län har varit registrerat sedan 1987-11-03.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Holmatorp Solbacken, 576 92, Sävsjö. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Loket så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0382-13048.

Sävsjö arbetar för att företag som Bostadsrättsföreningen Loket ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Loket. Det finns flera företag i Jönköpings län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt med- lemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Loket är följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Göran Svensson och Eva Thirén, i förening..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Loket och det är följande personer, Alpliden, Kaj Anders som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Clas Göran Peter som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Thirén, Eva Marika som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahl, Gunilla Birgitta som är född 1955 och har titeln Suppleant, Syrén, Kjell Evert Torbjörn som är född 1961 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Loket är 716403-4659.