HSB:s Bostadsrättsförening Torget i Sävsjö

Jönköpings län

Information

HSB:s Bostadsrättsförening Torget i Sävsjö är ett företag som finns i Sävsjö. I HSB:s Bostadsrättsförening Torget i Sävsjö finns det lite olika personer som är förknippade och det är Andersson, Elsa Frideborg som är född 1928 och har titeln Ordinarie ledamot, Boman, Karl Bertil som är född 1929 och har titeln Ordinarie ledamot, Börjesson, Ingrid Margareta som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Fransson, Maj Eris Maria som är född 1925 och har titeln Ordinarie ledamot, Rosenquist, Britt Ingvor som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundkvist, Aino Astrid som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamotKarlsson, Karl Ingbert som är född 1926 och har titeln Suppleant, Meurling, Eva Ebba Birgitta som är född 1953 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med HSB:s Bostadsrättsförening Torget i Sävsjö så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå HSB:s Bostadsrättsförening Torget i Sävsjö på telefon 0380-18060.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.

Idag är HSB:s Bostadsrättsförening Torget i Sävsjö av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB:s Bostadsrättsförening Torget i Sävsjö är ett av många företag som finns i Jönköpings län och Sävsjö arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

HSB:s Bostadsrättsförening Torget i Sävsjö innehar ej F-skattsedel och HSB:s Bostadsrättsförening Torget i Sävsjö är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB:s Bostadsrättsförening Torget i Sävsjö så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Boman, Karl Bertil -Börjesson, Ingrid Margareta -Fransson, Maj Eris Maria -Sundkvist, Aino Astrid

HSB:s Bostadsrättsförening Torget i Sävsjö har 716403-3685 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Jönköpings län.